Zásady ochrany osobních údajů a podmínky užití webu Security-Alarms.cz

Náš závazek k ochranně osobních údajů

Toto oznámení popisuje naše zásady při dodržování ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby vám poskytovaly informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a chráníme poskytnuté osobní údaje. Navštívením těchto stránek přijímáte postupy popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Jaké informace shromažďujeme. Informace, které nám poskytujete:

Shromažďujeme osobní identifikační údaje, které se rozhodnete zadat na různých stránkách našeho webu (např. v kontaktním formuláři, nebo si můžete zvolit jiný způsob (například e-mailem, fyzickou poštou nebo telefonicky). Například budete požádáni o poskytnutí osobních údajů, pokud máte přístup nebo se zaregistrujete k přístupu na určité části našeho webu. Kategorie osobně identifikovatelných informací, které shromažďujeme, jsou vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, ale můžete se rozhodnout zahrnout více osobně identifikovatelných informací, pokud používáte určité služby na našich stránkách. Můžete se rozhodnout neposkytnout určité informace.

Automatické získávání informací:

Pokud navštívíte webové stránky, automaticky zveřejníte určité informace, například adresu vašeho internetového poskytovatele a dobu vaší návštěvy. Tyto stránky, stejně jako mnoho dalších, zaznamenávají tyto základní informace o návštěvách stránek.

Cookies:

Soubory cookie jsou informace, které jsou přeneseny do vašeho počítače z webového serveru. Používáme soubory cookie pro ukládání předvolby návštěvníků. Cílem je urychlení načítání webových stránek a přizpůsobujeme obsah webových stránek na základě typu prohlížeče návštěvníka. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby přijímala soubory cookie, ale můžete změnit nastavení tak, aby vás váš prohlížeč upozorňoval, když obdržíte nový soubor cookie, nebo můžete změnit nastavení, abyste odmítli tyto soubory přijmout. Více o cookies zde.

Proč informace sbíráme

Poskytuje nám možnost zpětného kontaktu, pokud o tento kontakt požádáte. Informace nepoužíváme k marketingovým účelům ani k přidávání do nevyžádaných adresářů.

Kdo má k informacím přístup

Informace o našich klientech jsou pro nás důležité. Přístup k vašim informacím se nikdy neposkytuje třetím osobám. Vaše informace můžeme zveřejnit jako reakci na soudní příkaz a můžeme zveřejnit tyto informace, pokud se domníváme, že to vyžaduje zákon. Informace můžeme zveřejnit v souvislosti se shromažďováním částek, které nám můžete případně dlužit a orgánům činným v trestním řízení vždy, když to považujeme za vhodné nebo nezbytné. Vezměte prosím na vědomí, že před zveřejněním vám nemůžeme poskytnout jednotlivé upozornění.

Metody, které používáme k ochranně osobních informací

Při ochraně osobních dat, dodržujeme vytvořené postupy pro ochranu údajů. Naše postupy jsou navíc pravidelně kontrolovány z hlediska dodržování zásad a postupů upravujících bezpečnost a důvěrnost našich informací. Naše postupy omezují přístup zaměstnanců k důvěrným informacím a omezují používání a zveřejňování těchto informací oprávněným osobám.

Jak můžete získat přístup k vašim informacím

Můžete požádat o přístup nebo o výmaz všem osobně identifikovatelným informacím, které u evidujeme, zasláním e-mailu na adresu uvedenou v kontaktech. Na požádání Vám nabízíme možnost odstranit nepřesnosti v osobních informacích. Tyto informace můžete opravit také zasláním e-mailu na adresu uvedenou v kontaktech.

Souhlas

Použitím našich webových stránek souhlasíte s shromažďováním a používáním vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů

Změny zásad ochrany osobních údajů

Pokud se změní naše zásady ochrany osobních údajů nebo postupy, okamžitě tyto změny zveřejníme na našich webových stránkách. Jakékoli změny budou platné okamžitě po odeslání, pokud není ve změně uvedeno jinak.

Účinnost

Tento dokument je platný od 23.1.2018

Kontaktní email

Můžete nás kontaktovat ohledně zásad ochrany osobních údajů, pomocí libovolné možnosti uvedených v kontaktech na těchto stránkách